Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Värdegrund

Vår värdegrund

Funktionsrättsbyrån delar Funktionsrätt Sveriges vision, som är ett jämlikt samhälle för alla. Alla människor är lika i värde och rättigheter.

Vår värdegrund utgår från Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Funktionsrättskonventionen förtydligar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om Funktionsrättskonventionen, och här kan du läsa den i sin helhet. Här finns den på lättläst svenska.

Funktionsrättskonventionen

Förenta Nationerna, FN, antog år 2006 en ny konvention, Funktionsrättskonventionen som Sverige beslutade ställa sig bakom. Sedan år 2009 är konventionen gällande i Sverige, vilket innebär att den svenska staten förbundit sig att leva upp till konventionens innehåll. Sverige fick skarp kritik från FN 2014 för brister i genomförande av konventionen. Funktionsrätt Sverige arbetar med att ta fram underlag om situationen i Sverige inför nästa förhör i FN.

Fortfarande finns det stora skillnader i levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Inom en rad samhällsområden finns det hinder som skapar ojämlikhet. Personer med funktionsnedsättning får inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att funktionsrätt – rätten att fungera i samhällets alla delar på lika villkor – säkerställs i svensk lag
  • att funktionsrätten erkänns som lika självklar rättighet som andra rättigheter som vilar på de mänskliga rättigheterna
  • att svenska staten som konventionsstat, fullt ut lever upp till Funktionsrättskonventionens åtaganden
  • att svenska regeringen upprättar en handlingsplan för att åtgärda de rekommendationer som FN:s övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen givit Sverige.