Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Om Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån är ett projekt finansierat av Arvsfonden. Under tre år bygger vi upp en rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. 

Om rådgivningen

Funktionsrättsbyrån driver en nationell rådgivningslinje som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi erbjuder rådgivning gällande rättigheter och ger information om hur rådsökande själva kan kräva sin rätt. Vi utgår från ett funktionsrättsperspektiv och Funktionsrättskonventionen i vårt arbete.

Funktionsrättsbyråns syfte

Vi inom den breda funktionsrättsrörelsen har under lång tid upplevt ett stort behov av en allmän rådgivningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att hitta rätt väg att få sina rättigheter tillgodosedda eller i kontakten med myndigheter. Många upplever sig falla mellan stolarna. Till Funktionsrättsbyrån kan personer med funktionsnedsättning kostnadsfritt vända sig för att få olika typer av stöd och råd. Vi lyssnar och förklarar vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar den rådsökande kan ta för att kräva sin rätt.

Utöver att erbjuda rådgivning för att stärka individer att tillvarata sina rättigheter samlar vi också in kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder. Med den kunskapen vill vi genom påverkansarbete bidra till strukturförändring i samhället.

Organisation

Funktionsrättsbyrån drivs av Funktionsrätt Sverige, som är en samarbetsorganisation och består av en rad rikstäckande funktionsrättsförbund. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Idag är 53 av landets funktionsrättsförbund medlemmar i Funktionsrätt Sverige. Här kan du läsa mer om Funktionsrätt Sverige.

Just nu bedriver Funktionsrättsbyrån sin verksamhet med stöd från Arvsfonden. Vår starkaste förhoppning är att Funktionsrättsbyrån ska bli en fast verksamhet efter de tre utvecklingsåren. Vill du eller din organisation samarbeta med eller stötta Funktionsrättsbyrån ekonomiskt? Läs mer under samarbeten.

Projektet

Projektet startade 20 september 2021 och pågår i nuvarande form till maj 2025. Rådgivningen öppnade i ett första steg den 10 januari 2022. Sedan öppningen har vi gett rådgivning till över 600 personer.

Utöver rådgivningen håller vi också webbinarier med olika teman.

Mer information om våra webbinarier

Funktionsrättsbyråns spellista på youtube

Vilka vi är

Funktionsrättsbyrån består i nuläget av en projektledare, en kommunikatör och våra två rådgivare; en socionom och en jurist. 

Målgrupp

Funktionsrättsbyråns målgrupp är personer med funktionsnedsättning över 18 år och deras anhöriga som behöver råd i frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektets mål och delmål

Under projekttiden tar vi som sagt ett första steg till en etablerad och rikstäckande Funktionsrättsbyrå, som erbjuder rådgivning till individer. Rådgivningen sker enbart via telefon för tillfället. Funktionsrättsbyråns verksamhet byggs upp stegvis och är under projekttiden under utveckling.

Projektet har också följande delmål:

  • En handbok med våra metoder för rådgivningen
  • En rättighetsdatabas för ökad kunskap om behov
  • En utbildning för praktikanter och rättsombud
  • En finansieringsplan för att efter projekttiden bli en fristående organisation