Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Årsrapporter

Årsrapporter

Funktionsrättsbyråns rådgivning öppnade den 10 januari 2022. Erfarenheterna från det första årets rådgivningsverksamhet presenterar vi i Funktionsrättsbyråns årsrapport 2022. Rapporten består av två delar.

Del 1

I del 1 presenterar vi det första årets rådgivningsverksamhet, rådgivningens värdegrund och metoder samt kvantitativa resultat. Under det första året har Funktionsrättsbyrån tagit emot 388 ärenden som tillsammans berör en stor bredd av rättighetsområden. Del 1 avslutas med rekommendationer till staten baserade på den samlade erfarenheten från de rättighetsbärare som sökt rådgivning under år 2022.

Öppna del 1 av årsrapporten i en ny flik.

Del 2

I del 2 finns en fördjupande beskrivning av de ärenden som rådgivningen har arbetat med. Här kan du också läsa om många av de frågor som kommit in till rådgivningen. Frågorna presenteras tematiskt utifrån rättighetsartiklarna i Funktionsrättskonventionen.

Öppna del 2 av årsrapporten i en ny flik.