Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Webbinarier om funktionsrätt

Webbinarier om funktionsrätt

Funktionsrättsbyrån anordnar webbinarier med fördjupningar inom olika områden.

Välkommen att lyssna på våra intressanta webbinarier nedan.

Ett jämlikt arbetsliv oavsett funktionsnedsättning

Funktionsrättsbyråns rådgivning får ofta frågor om arbetslivet. Det kan gälla svårigheter att komma i arbete, arbetsmiljö och tillgänglighet under pågående anställning. Webbinariet fokuserar på de frågor om arbetslivet som Funktionsrättsbyrån får och att hitta politiska lösningar på dessa problem.

Ett år med rådgivning om rättigheter

Funktionsrättsbyrån presenterar sin första årsrapport på ett webbinarium den 2 mars 2023. Funktionsrättsbyrån öppnade rådgivningen den 10 januari 2022 och i Funktionsrättsbyråns årsrapport 2022 beskriver vi erfarenheterna från det första årets rådgivningsverksamhet.

AI och funktionsrätt – från otrygghet mot rättssäkerhet?

Funktionsrättsbyrån och Funktionsrätt Sverige arrangerar ett seminarium om artificiell intelligens på Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro den 18 november 2022. Temat är AI och funktionsrätt – från otrygghet mot rättssäkerhet.

Trygghet, jämlikhet och funktionsrätt

Om ekonomisk trygghet och rättigheter. Lärdomar från projektet Funktionsrättsbyrån och välfärdsforskare om möjliga vägar för att vända den negativa trenden. En granskning av Funktionsrättskonventionen 2019 visade att Sverige inte uppfyller sina internationella åtaganden, och att risken för fattigdom bland personer med funktionsnedsättning ökar snabbast i EU. Lunchwebbinarium från den 25 augusti 2022.

Funktionsrätten i lag – luckor och lösningar

Funktionsrättskonventionen gäller i Sverige, men rättighetsbärare upplever hinder i att utkräva rättigheter. Funktionsrättsbyrån ger både rådgivning och samlar in data om funktionshinder som personer möter dagligen i samhället. Om funktionsrätten i lag, utmaningar och lösningar för rättighetsbärare att utkräva rättigheter från myndigheter. Lunchwebbinarium från den 30 juni 2022.

Reformer för rättshjälp och tillgång till rättvisa

Behoven av rådgivning är större än Funktionsrättsbyrån kan erbjuda idag. Om problembeskrivning och förslag till reformer för bättre tillgång till rättvisa. Lunchwebbinarium från den 28 april 2022.

Projektstart för Funktionsrättsbyrån, 2021

Funktionsrättsbyrån har fått stöd från Allmänna arvsfonden för ett treårigt projekt där vi ska bygga upp en rådgivningsbyrå. Sällan har ett projekt varit så efterlängtat och väl förankrat under flera år. Webbinarium från den 21 oktober 2021.