Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Fler rådgivningar och funktionsrättsorganisationer

Fler rådgivningar och funktionsrättsorganisationer

Information och råd kring en viss funktionsnedsättning eller diagnos finns hos olika funktionshinderförbund. Se Funktionsrätt Sveriges 52 medlemsförbund eller förbund som till exempel:
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR,
Hörselskadades riksförbund, HRF,
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU,
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR
och Synskadades Riksförbud, SRF.

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, är en samarbetsorganisation inom det psykiatriska området. Till dem kan du vända dig för att bli hänvisad rätt inom de organisationer som ingår i NSPH och finna den organisation som bäst kan hjälpa beroende på situation och region.