Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Klagomål och anmälan om diskriminering

Klagomål och anmälan om diskriminering

Anmälningstjänsten för att anmäla diskriminering via formulär
som drivs av Independent Living Institute.

Antidiskrimineringsbyrån Väst med länkar till övriga byråer i Sverige.

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Tips för att klaga på verksamhet i kommunen
Allmänna tips hämtade från Klaga på stan som gäller Göteborgs Stad och drivs av Funktionsrätt Göteborg.