Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Funktionsrätt Sveriges ordförande springer maraton för Funktionsrättsbyrån

Funktionsrätt Sveriges ordförande springer maraton för Funktionsrättsbyrån

Lördagen den 1 juni springer Funktionsrätt Sveriges ordförande Stockholm Marathon 2024 för att uppmärksamma Funktionsrättsbyråns viktiga arbete. ”Rådgivningen är otroligt efterfrågad och det höga trycket visar på att stora behov finns”, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, som ytterligare en gång springer det 42 195 meter långa loppet för Funktionsrättsbyråns räkning.

Funktionsrätt Sverige driver projektet Funktionsrättsbyrån med stöd av Allmänna Arvsfonden. Funktionsrättsbyrån utvecklar en nationell rådgivningsverksamhet som riktar sig till vuxna med funktionsnedsättning och anhöriga till vuxna med funktionsnedsättning. Arbetet sker med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonvention. Funktionsrättsbyrån erbjuder rådgivning om rättigheter och ger information om hur de som kontaktar oss själva kan kräva sin rätt. Fram till maj 2025 finansierar Allmänna Arvsfonden arbetet, men målet är att verksamheten ska kunna fortsätta även efter projekttiden i egen regi.

Nicklas springer bredvid grönskande buske.

”Jag springer för Funktionsrättsbyrån eftersom jag vill lyfta verksamhetens otroligt viktiga roll. Rådgivningen har varit oerhört betydande för många personer och jag kommer göra allt jag kan som ordförande i Funktionsrätt Sverige för att säkerställa en fortsatt finansiering efter projekttiden”, säger Nicklas Mårtensson.

Stor efterfrågan av rådgivning

Den breda funktionsrättsrörelsen har under lång tid upplevt ett stort behov av en allmän rådgivningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att hitta rätt väg att få sina rättigheter tillgodosedda eller navigera i kontakten med myndigheter. Många upplever sig falla mellan stolarna.  

”Livsvillkoren är sämre och delaktigheten i samhället är lägre för personer med funktionsnedsättning jämfört med andra. Sedan öppningen i januari 2022 har vi gett rådgivning till över 600 personer. Vi ser en stor efterfrågan, såpass stor att vi skulle behöva vara ännu större”, säger Pia Emanuelsson, projektledare för Funktionsrättsbyrån.  

Till Funktionsrättsbyrån kan personer med funktionsnedsättning kostnadsfritt vända sig för att få olika typer av stöd och råd. Vi lyssnar och förklarar vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar den rådsökande kan ta för att kräva sin rätt. Återkommande teman i rådgivningen är exempelvis stöd i att överklaga negativa beslut, förstå myndigheters otillgängliga information eller reda i vart man ska börja när man möter flera olika hinder.

Stötta Funktionsrättsbyrån

Vill du, din förening eller ditt företag samarbeta med eller stötta Funktionsrättsbyrån ekonomiskt? Verksamheten behöver ditt stöd för att kunna fortsätta bistå målgruppen med relevanta råd!

Hör av dig så utforskar vi hur ett samarbete skulle kunna se ut!

 

Mini Gullberg, kommunikatör Funktionsrättsbyrån 
mini.gullberg@funktionsratt.se